MEIBES - spolehlivé systémy pro kotelny

Stropní sálavé panely

  • Předávání tepla do prostoru
  • Stálá teplota vzduchu a jeho proudění kolem nás
  • Nižší celkové investiční náklady
  • Nižší provozní náklady
Systémy pro solární soustavy