MEIBES - spolehlivé systémy pro kotelny

Mimosoudní řešení sporů

1. V případě vzniku sporu z kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn podat návrh na vyřešení sporu orgánu příslušnému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem:

Štěpánská 15
120 00 Praha 2

email: adr@coi.cz
web: www.adr.coi.cz

2. Návrh na zahájení řízení je možné podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé uplatnil svou stížnost nebo reklamaci u prodávajícího.