MEIBES - spolehlivé systémy pro kotelny

Informace společnosti Flamco v souvislosti s virem způsobujícím onemocnění COVID-19

Zpět

Vážené dámy a pánové,
v souvislosti se šířením viru, způsobujícím onemocnění COVID-19, sledujeme vládní nařízení a zavádíme veškerá opatření pro jejich dodržování a pro ochranu našich zaměstnanců a obchodních partnerů.

Společnost Flamco si je vědoma, že je třeba zajistit dostupné a plynulé dodávky zákazníkům. Organizujeme činnost tak, aby výroba a dodávky materiálu probíhaly bez výpadků a provoz firmy běžel optimálním způsobem.

Tímto dopisem bychom vám rádi vysvětlili způsob organizace výroby.

  • Skladové zásoby společnosti Flamco jsou rozmístěny v různých zemích, a proto poskytují dostatečné rezervy pro případné výpadky logistiky.
  • Naše výrobní lokality jsou rovněž uspořádány decentralizovaným způsobem. Doposud je celá naše výrobní kapacita plně provozuschopná. Tam, kde dojde k nečekanému výpadku kapacit, zajistíme výrobu jinde.
  • Všechna podpůrná oddělení (například služby zákazníkům a prodej), pracují z domova a jsou každý den k dispozici pro vaše otázky.
  • Naše distribuční partnery žádáme, aby své objednávky sdružovali do větších objemů a zasílali s větším předstihem. To nám umožní lépe plánovat výrobu, takže budeme schopni garantovat dodávky.

Chápeme, že k tomuto dopisu budete mít otázky a připomínky. S dalšími podrobnostmi vám pomůže místní pobočka. Samozřejmě jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy a v případě potřeby vám pomoci.

Flamco CZ s.r.o.

Ing. Zdeněk Kratochvíl, ředitel Zdenek.Kratochvil@flamcogroup.com tel. +420 777 731 118
Ing. Pavel Nonner, obchodní ředitel Pavel.Nonner@meibes.cz tel. +420 777 731 128
Jan Hromada, vedoucí logistiky Jan.Hromada@meibes.cz tel. +420 777 731 119

Flamco SK s.r.o.

Ing. Ján Šimon, vedoucí pobočky Jan.Simon@meibes.sk tel. +421 915 817 949

Víme, že jde o výjimečnou situaci, v níž jsme všichni společně. Dotýká se zdraví veřejnosti, ale také vzájemných obchodních vztahů. Máme důvěru v dlouhodobou spolupráci a vyvineme veškeré možné úsilí, abychom nadcházející dobu zvládli.

S pozdravem,

Maarten van de Veen
výkonný ředitel Hydronic Flow Control

Roderick van Geel
ředitel prodeje Flamco

Zdeněk Kratochvíl
ředitel Flamco CZ s.r.o.