MEIBES - spolehlivé systémy pro kotelny

Certifikace

Certifikáty výrobků naleznete v jednotlivých kapitolách u každého výrobku.

Vyjádření Výzkumného ústavu pozemních staveb, autorizované osoby AO 227 k problematice tzv. „prohlášení o shodě“.

Od vstupu ČR do EU není distributor oprávněn vydávat prohlášení o shodě podle požadavků zákona č 22/1997 Sb. v platném znění. Tato povinnost ze zákona vyplývá pouze pro výrobce nebo dovozce, kde dovozcem je myšlen ten, kdo uvádí na trh výrobky ze zemí mimo EU. U výrobků kde to zákon vyžaduje, prokazuje společnost Meibes s.r.o. bezpečnost výrobků a vhodnost jejich použití do staveb certifikáty výrobků.


  1. Certifikát ISO 9001 - Meibes DE
  2. Certifikát ISO 9001 - Meibes EN
  3. Certifikát ISO 9001 - Broen
  4. Certifikát ISO 9001 - Pentec
  5. Certifikát ISO 9001 - Rossweiner
  6. Certifikát ISO 9001 - Seppelfricke
  7. Certifikát ISO 9001 - Simplex